PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat o liczbie zgłoszeń do Działania I.3 PO RPW w zakończonym naborze na Listę Projektów Indywidualnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. zakończony został nabór zgłoszeń projektów na Listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, prowadzony do schematu wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW.

W terminie przewidzianym ogłoszeniem o naborze złożonych zostało 15 zgłoszeń projektów o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 362 443 347,71 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony, czterysta czterdzieści trzy tysiące, trzysta czterdzieści siedem złotych i 71/100). Wnioskowana wysokość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 274 388 217,88 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony, trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy, dwieście siedemnaście złotych i 88/100).

Po terminie określonym Procedurą Naboru złożone zostało jedno zgłoszenie na wartość kosztów kwalifikowalnych 24 706 800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony, siedemset sześć tysięcy, osiemset złotych i 00/100), przy wnioskowanej kwocie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 18 690 694,20 zł (osiemnaście milionów, sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy, sześćset dziewięćdziesiąt cztery zł i 20/100).

Przypominamy, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach prowadzonego naboru wskazana została w § 3 Procedury Naboru.
Weryfikacja zgłoszeń prowadzona będzie na zasadach uregulowanych w § 9 i następnych Procedury Naboru.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-03 13:22:02
Aktualizowany: 2013-09-03 13:34:59 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 5523
112/146/229/283/703/, ID=35096
drukuj
Dz. I.3 Wspieranie innowacji