PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

W dniu 14 sierpnia 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla kolejnego dużego projektu transportowego pn. ,,Budowa systemu integrującego transport Miasta Rzeszowa i okolic”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś III ,,Wojewódzkie ośrodki wzrostu”, działanie III. 1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Rzeszów. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 30 lipca 2012 r. wynosi 415 069 188,91 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 311 117 157,00 zł. Zakończenie Projektu planowane jest w styczniu 2015 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

  • przebudowę i adaptację układu ulicznego w sposób umożliwiający odciążenie tras autobusowych z ruchu samochodowego (przebudowa ok. 8 km dróg; modernizacja 11 skrzyżowań);
  • aranżację pasów autobusowych w istniejących pasach drogowych (długość ulic z wydzielonymi pasami – 6 km);
  • zakup taboru (30 autobusów maxi zasilanych ON; 30 autobusów maxi zasilanych CNG; 20 autobusów midi zasilanych ON; pojemność zakupionego taboru – 5880 osób);
  • zakup i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) wraz z Platformą teleinformatyczną (liczba zainstalowanych systemów – 4 szt.).

Dotychczas zakończona została przebudowa ulicy Podkarpackiej. Na pozostałych odcinkach ulic przebudowywanych w ramach Projektu trwają prace. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie
i oddanie do użytku przebudowanej ulicy Lubelskiej.

Zrealizowano już dostawy 30 sztuk Mercedesów Citaro 628 zasilanych olejem napędowym oraz 20 sztuk Autosanów zasilanych ON produkowanych przez fabrykę w Sanoku. Obecnie realizowane są dostawy autobusów zasilanych gazem ziemnym (CNG). Do końca pierwszego kwartału 2014 roku dostarczonych zostanie 30 takich autobusów. Na zakup wszystkich autobusów Miasto Rzeszów przeznaczy ponad 80 mln złotych.  

W dniu 14 czerwca br. Gmina Miasto Rzeszów podpisała umowę z hiszpańską firmą Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (ACISA), która zajmie się zaprojektowaniem i budową Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Realizacja Projektu doprowadzi do zapewnienia powszechnego i atrakcyjnego transportu publicznego, na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa, dostępnego dla wszystkich grup społecznych.

Dodatkowo poprzez wprowadzenie rozwiązań mających na celu uprzywilejowanie transportu publicznego rozwiązane lub złagodzone zostaną problemy związane z niewydolnością systemu transportowego Miasta.

Podniesienie atrakcyjności komunikacji publicznej przyczyni się do wzrostu popytu na jego usługi, a przez to do ograniczenia ruchu samochodowego w mieście i związanych z nim negatywnych konsekwencji dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Dotychczas do Komisji Europejskiej zostały przekazane wszystkie 4 wnioski o dofinansowanie dużych projektów z działania III.1 (powyżej 50 mln euro) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Do tej pory 3 z nich otrzymały pozytywną decyzję, a jeden projekt na nią oczekuje.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-08-20 13:13:34
Aktualizowany: 2013-08-20 13:28:38 przez Adrian Liske
Ilość odsłon: 5032
112/146/190/, ID=34902
drukuj