PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Druga umowa z gminą miejską Przemyśl w ramach działania IV.1 podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu  20 czerwca 2013 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

Całkowita wartość projektu wynosi 142 073454,33 PLN, w tym dofinansowanie 97 500 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Długość odcinka  wynosi ok. 3,98 km.

W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:

a) Budowa dwujezdniowej drogi obwodowej;
b) Przebudowa odcinków dróg krajowych oraz wojewódzkich;
c) Budowa przepustu na kanale Bakończyckim (Potok Sielec) oraz wiaduktu nad linia kolejową Przemyśl – Malhowice;
d) Budowa infrastruktury towarzyszącej.

Realizowana obwodnica wpłynie na poprawę warunków ruchu tranzytowego usprawniając dojazd do przejścia granicznego w Medyce oraz odciąży istniejącą drogę na odcinku przebiegającym przez miasto. Projekt stanowi przedłużenie oddanej do użytku w 2012 r. wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla. 

zdjęcie  zdjęcie

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program obejmuje wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-06-20 15:04:22
Aktualizowany: 2013-06-20 15:09:26 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4796
112/146/190/, ID=33673
drukuj