PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Od 22 maja 2013 r. obowiązuje zaktualizowany dokument "Szczegółowy opis osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013"

Aktualizacja dokumentu wynika z dokonania przez Instytucję Zarządzającą PO RPW modyfikacji w ramach priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wprowadzono również kilka innych drobnych zmian dokumentu.

Dokument wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na stronie MRR (link) oraz na stronie PARP (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-05-27 10:06:22
Aktualizowany: 2013-05-27 10:10:25 przez Izabela Rutkowska
Ilość odsłon: 4722
112/146/190/, ID=33236
drukuj