PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Planowane ogłoszenie konkursu w ramach działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) informuje, iż w maju 2013 roku planowane jest ogłoszenie naboru projektów dla konkursu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 100 tys. zł, polegających na zbudowaniu sieci szerokopasmowej na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji, które w całości będą realizowane na terenie jednego z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko - mazurskiego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.

Łączny budżet do rozdysponowania w ramach konkursu wyniesie ok. 200 mln zł.

Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Rady z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.)

Projekty objęte wsparciem mogą być realizowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i nie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r.

Informacja o uruchomieniu naboru projektów zostanie opublikowana na stronach internetowych PARP oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie www.parp.gov.pl w zakładce Rozwój Polski Wschodniej, gdzie zostały zamieszczone kryteria wyboru projektów (link), a także pod numerem infolinii PO RPW: (22) 432-70-63 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-09 15:01:10
Aktualizowany: 2013-04-09 15:02:26 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5954
112/146/190/, ID=32224
drukuj