PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Ostatnia umowa w województwie świętokrzyskim podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Beneficjentem projektu jest Województwo Świętokrzyskie, natomiast podmiotem realizującym inwestycję jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Całkowita wartość projektu wynosi 44 842 262,95 PLN, w tym dofinansowanie 33 905 292,95 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ok. 17 km drogi wojewódzkiej Nr 765 łączącej miasto Staszów z miastem Osiek oraz budowa obwodnicy miejscowości Osiek o długości 1,8 km, która połączy drogę wojewódzką nr 765 z drogą krajową nr 79. Droga wojewódzka Nr 765 stanowi przedłużenie drogi krajowej Nr 78 łączącej granicę państwa w Chałupkach z województwem świętokrzyskim. Realizacja inwestycji poprawi warunki ruchu na odcinku od miejscowości Staszów do miejscowości Osiek, a tym samym przyczyni się do podniesienia znaczenia ciągu dróg Nr 78 i 765 dla ruchu tranzytowego wschód-zachód.

Projekt jest kontynuacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)”, realizowanej również w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej ma wpływ na poprawę jakości dróg oraz usprawnienie połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-28 14:16:26
Aktualizowany: 2013-03-28 14:17:37 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5639
112/146/190/, ID=31939
drukuj