PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisano dwie umowy w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 lutego br. zostały podpisane dwie kolejne umowy o dofinansowanie projektów rezerwowych wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

Umowa dla projektu pn. „W kierunku aplikacyjności – doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”

 

Wartość projektu: 18 484 460,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 18 484 460,00 PLN

Dofinansowanie ogółem: 16 636 014,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 15 711 791,00 PLN

i dofinansowanie z BP: 924 223,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.11.2011 r. – 30.09.2013 r.

 

 

Umowa dla projektu pn. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”

 

Wartość projektu: 12 575 168,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 12 575 168,00 PLN

Dofinansowanie ogółem: 11 317 651,20 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 10 688 892,80 PLN

i dofinansowanie z BP: 628 758,40 PLN

Okres realizacji projektu: 05.08.2011 r. – 31.07.2013 r

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-04 11:01:29
Aktualizowany: 2013-03-04 11:02:24 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5725
112/146/190/, ID=31546
drukuj