PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Ostatnia umowa w województwie lubelskim podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)”.

Beneficjentem projektu jest Województwo Lubelskie, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 159 317 816,57 PLN, w tym dofinansowanie 109 673 113,57 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835 (Lublin – Grabownica Starzeńska) na odcinku Wysokie – Frampol. Długość odcinka wynosi ok. 26 km.

W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:

a) poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni;
b) budowa chodników i ścieżek rowerowych;
c) budowa oświetlenia skrzyżowań;
d) budowa, przebudowa lub rozbudowa istniejących przepustów w dostosowaniu do projektu drogi;
e) przełożenie istniejącej sieci infrastruktury towarzyszącej.

Realizowana rozbudowa drogi wpłynie na usprawnienie połączeń komunikacyjnych między województwami lubelskim i podkarpackim, jak również poprawi dostępność do sieci dróg krajowych, tj. do drogi krajowej Nr 74.  Należy podkreślić, iż droga wojewódzka Nr 835 ma duże znaczenie komunikacyjne: łączy przejście graniczne z Ukrainą i Słowacją oraz obsługuje ruch tranzytowy południe–północ.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowane w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program obejmuje wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura transportowa przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-20 15:16:55
Aktualizowany: 2012-12-20 15:17:23 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6347
112/146/190/, ID=30475
drukuj