PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica z dofinansowaniem z PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej w Biłgoraju”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Biłgoraj.

Dokument podpisali Pan Janusz Rosłan - Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Pan Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy udziale Pana Michała Ziętary - Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Obwodnica Biłgoraja jest już dwudziestą obwodnicą, która zostanie wybudowana na drogach krajowych i wojewódzkich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i szóstą, która powstanie na terenie województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 970 400,77 PLN, w tym dofinansowanie 34 355 630,40 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest budowa północnej obwodnicy w Biłgoraju, która ma połączyć drogi wojewódzkie nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska i nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn.

Łączna długość projektowanego odcinka drogi obwodowej wynosi 2 570 m. Obwodnica łącząca istniejące drogi wojewódzkie nr 835 i nr 858, przebiegać będzie poza ścisłym centrum miasta Biłgoraj i została zaprojektowana jako droga klasy G, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Droga obwodowa przetnie rzekę Biała Łada, w związku z czym w ramach projektu powstanie również obiekt mostowy. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana  w latach 2013 – 2014.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-20 12:59:19
Aktualizowany: 2012-12-20 13:01:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6374
112/146/190/, ID=30471
drukuj