PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejny odcinek obwodnicy Mielca - podpisana umowa o dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II”. Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie, a podmiotem realizującym projekt jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Całkowita wartość projektu wynosi 45 825 092,53 PLN, w tym dofinansowanie 32 077 564,77 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 985 o długości ok. 3 km, który będzie stanowił II etap obwodnicy miejscowości Mielec. Budowa obwodnicy Mielca jest jednym z elementów całego ciągu drogowego realizowanego w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie w tym ciągu wybudowanych i przebudowanych zostanie 92 km dróg. Koszt tych wszystkich inwestycji wynosi ok. 740 mln PLN, natomiast dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR to ok. 600 mln PLN.

W skład ciągu drogowego wchodzą następujące projekty:

  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)”
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”
  • „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”
  • „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985” – etap I
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”.

Wymieniony wyżej ciąg drogowy stanowić będzie połączenie planowanej autostrady A4 z planowaną drogą ekspresową S7 w m. Jędrzejów. W wyniku realizacji projektu utworzony zostanie nowy korytarz komunikacyjny pomiędzy województwem podkarpackim i świętokrzyskim, co wpłynie na poprawę powiązań społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-14 16:17:17
Aktualizowany: 2012-12-14 16:18:59 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6906
112/146/190/, ID=30358
drukuj