PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Pierwszy "duży" projekt zakończony w działaniu IV.1

W dniu 10 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie projektu pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”.

Realizacja projektu obejmowała budowę dwujezdniowej obwodnicy miasta Przemyśla o długości 3,44 km, w tym przeprawy mostowej przez rzekę San o długości 530 m. Dodatkowo przebudowano i rozbudowano drogi krajowe o łącznej długości 0,715 km i drogi lokalne o łącznej długości 4,311 km celem dostosowania istniejącej infrastruktury do nowej drogi obwodowej.

Wartość całkowita projektu wyniosła 250 044 669,01 PLN, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polskiej Wschodniej: 187 204 416,00 PLN (79,33%).

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 21 kwietnia 2010 r. Okres realizacji zadania został określony na 24 miesiące tj. od 15 października 2010 r. do 15 października 2012 r. Termin ten został dochowany przez Wykonawcę.

W związku z tym, że projekt ten został zaliczony do „dużych projektów” jego dokumentacja w celu uzyskania notyfikacji była przekazana do Komisji Europejskiej. W dniu 14 kwietnia 2011 r. została wydana pozytywna Decyzja Komisji Europejskiej dla przedmiotowej inwestycji.

zdjęcie  zdjęcie

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-11-13 09:12:05
Aktualizowany: 2012-11-13 09:14:23 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4864
112/146/190/, ID=29630
drukuj