PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 października 2012 r. została podpisane umowa o dofinansowanie projektu pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej” wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW 2007-2013.

 

Wartość projektu: 29 817 977,45 PLN

Koszty kwalifikowalne: 29 817 977,45 PLN

Dofinansowanie ogółem: 26 836 179,70 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 25 345 280,83 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 490 898,87 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-11-05 16:47:09
Aktualizowany: 2012-11-05 16:47:34 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4894
112/146/190/, ID=29484
drukuj