PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 24 października 2012 r. podpisane zostały Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”.

Beneficjentami projektu są Województwo Podkarpackie i Województwo Świętokrzyskie, a podmiotami realizującymi projekt są Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Całkowita wartość projektu wynosi 390 831 110,00 PLN, w tym dofinansowanie 304 122 897,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu mostowego na rzece Wiśle w m. Połaniec wraz z budową ok. 3 km nowego odcinka i przebudową ok. 0,5 km drogi wojewódzkiej Nr 764, stanowiącej dojazd do nowobudowanego mostu oraz budowa nowego odcinka drogi o dł. ok. 11 km łączącego nowo wybudowany most na rzece Wiśle z drogą wojewódzką Nr 875.

Inwestycja będzie stanowić alternatywne, dla dróg krajowych Nr 9 i 73, bezpośrednie połączenie województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Będzie stanowić również uzupełnienie ciągu dróg Nr 78 i 765.

Inwestycja realizowana jest w 3 etapach:

  • Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 (część świętokrzyska) – odcinek realizowany przez Województwo Świętokrzyskie;
  • Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 (część podkarpacka),
  • Odcinek Gawłuszowice km 76+287 - Tuszów Narodowy km 85+516,20,

- odcinki realizowane przez Województwo Podkarpackie.

 

Warto podkreślić, że inwestycja ta jednym z elementów całego ciągu drogowego realizowanego w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie w tym ciągu wybudowanych i przebudowanych zostanie 92 km dróg. Koszt tych wszystkich inwestycji wynosi ok. 740 mln PLN, natomiast dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR to ok. 600 mln PLN.

W skład tego ciągu, prócz przedmiotowego projektu, wchodzą następujące projekty:

  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)”
  • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”:
    •  „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985”
    • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”.
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-24 16:32:14
Aktualizowany: 2012-10-24 16:32:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5503
112/146/190/, ID=29319
drukuj