PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Białystok: Trasa Generalska - ostatnia umowa podpisana

W dniu 17 października 2012 r., podczas konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Miastem Białystok umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku".

Całkowita wartość projektu wynosi 93 763 309,85 zł, w tym dofinansowanie 64 142 928,00 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Program obejmuje wsparciem m.in. działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Gen F. Kleeberga na odcinku o łącznej długości ok. 1,53 km wraz z budową dwóch skrzyżowań typu rondo, dwóch estakad, chodników, ścieżek rowerowych, dróg serwisowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2014 r.

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga  stanowi ostatni element budowy Trasy Generalskiej, której celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Białegostoku. W ramach wszystkich realizowanych w tym ciągu prac budowlanych wybudowane lub przebudowane zostaną ulice zlokalizowane w ciągu dróg krajowych nr 8, 19 i 65 o łącznej długości 17,03  km. Wartość wszystkich umów dotyczących Trasy Generalskiej podpisanych przez Miasto Białystok i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to 552,85 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 383,64 mln zł.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-17 15:50:50
Aktualizowany: 2012-10-17 15:51:34 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5486
112/146/190/, ID=29148
drukuj