PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowa na realizację projektu pn. "Centrum Badawczo – Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” podpisana.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 października 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Centrum Badawczo – Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” realizowanego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w Działaniu I.3 PO RPW.

Wartość projektu: 26 429 717,53 PLN

Koszty kwalifikowalne: 26 429 717,53 PLN

Dofinansowanie ogółem: 23 786 745,77 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 22 465 259,89 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 321 485,88 PLN

Okres realizacji projektu: 10.08.2011 - 31.12.2014.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-15 16:41:43
Aktualizowany: 2012-10-15 16:42:15 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5509
112/146/190/, ID=29095
drukuj