PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Most na Wiśle w miejscowości Kamień łączący województwo mazowieckie z lubelskim

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 października 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budowa dróg dojazdowych”. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubelskie, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 215 113 087,36 PLN, w tym dofinansowanie 125 990 999,50 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

  1. budowę mostu o długości 1,03 km (szerokość 19,94 m);
  2. budowę dróg dojazdowych o długości 0,8 km (szerokość jezdni 7 m);
  3. budowę chodników oraz ścieżki rowerowej.

Budowany most wpłynie na usprawnienie połączeń komunikacyjnych miedzy województwami lubelskim i mazowieckim, jak również poprawi dostępność do sieci dróg  krajowych, tj. do drogi krajowej Nr 17 i Nr 19.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-03 14:00:06
Aktualizowany: 2012-10-04 09:02:53 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 5721
112/146/190/, ID=28881
drukuj