PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 października 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień”. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubelskie, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 550 688 883,36 PLN, w tym dofinansowanie 362 844 740,70 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 747 (Iłża – Konopnica) na odcinkach o łącznej długości ok. 22 km oraz budowa nowych odcinków o łącznej długości ok. 24 km, w tym trzech obwodnic miast: Bełżyce, Chodel i Opole Lubelskie.

Projekt został podzielony na IV etapy:

­Etap I – Budowa (przełożenie) drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z budową obwodnicy m. Opole Lubelskie;
­Etap II – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747;
­Etap III – Budowa obwodnicy m. Chodel;
­Etap IV - Budowa obwodnicy m. Bełżyce.

W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:

  1. przebudowa istniejących obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
  2. budowa/przebudowa skrzyżowań (skrzyżowania zwykłe, skanalizowane oraz typu „rondo”);
  3. budowa chodników i ścieżek rowerowych;
  4. budowa kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjno–infiltracyjnych;
  5. budowa przepustów, przejść dla zwierząt;
  6. budowa ekranów akustycznych oraz przebudowa istniejącej sieci itp.

Realizowana rozbudowa drogi wpłynie na usprawnienie połączeń komunikacyjnych między województwami lubelskimi mazowieckim, jak również poprawi dostępność do sieci dróg  krajowych, tj. do drogi krajowej Nr 17 i Nr 19.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-03 13:40:01
Aktualizowany: 2012-10-03 13:58:28 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 5662
112/146/190/, ID=28879
drukuj