PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowa na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej" w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" podpisana.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28.09.2012 r. została podpisana o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wartość projektu: 28 194 899,96 PLN

Koszty kwalifikowalne: 28 194 899,96 PLN

Dofinansowanie ogółem: 25 375 409,96 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 23 965 664,96 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 409 745,00 PLN

Okres realizacji projektu: 19.03.2012 - 30.06.2015 r

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-01 17:09:48
Aktualizowany: 2012-10-01 17:10:27 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4848
112/146/190/, ID=28847
drukuj