PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejna umowa o dofinansowanie w Działaniu I.3 Wspieranie innowacji PO RPW

W Działaniu I.3 PO RPW rozpocznie się realizacja kolejnego projektu, w dniu 28.09.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wartość projektu: 38 026 100,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 34 130 996,00 PLN

Dofinansowanie ogółem: 30 717 896,40 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 29 011 346,60 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 706 549,80 PLN

Okres realizacji projektu: 19.12.2011 - 30.06.2015 r

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-01 17:01:37
Aktualizowany: 2012-10-01 17:02:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4718
112/146/190/, ID=28844
drukuj