PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejna umowa w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Budowa Zakładu Laboratoryjno-Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr. ew. 1867/156 i 1867/157 położonych w Jasionce, gm. Trzebownisko” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Elmat” Sp. z o.o. w Działaniu I.3 PO RPW.

Wartość projektu: 32 096 631,67 PLN

Koszty kwalifikowalne: 15 202 594,88 PLN

Dofinansowanie ogółem: 9 121 556,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 7 753 322,00 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 368 234,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. – 31.12.2015 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-09-28 17:10:55
Aktualizowany: 2012-09-28 17:12:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4846
112/146/190/, ID=28818
drukuj