PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowa na realizację projektu pn. "Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania" w ramach Działania I.3 PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania” realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w Działaniu I.3 PO RPW.

Wartość projektu: 20 718 575,80 PLN

Koszty kwalifikowalne: 19 780 591,78 PLN

Dofinansowanie ogółem: 17 802 532,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 16 813 503,00 PLN

i dofinansowanie z BP: 989 029,00 PLN

Okres realizacji projektu: 23.12.2008 r. – 30.09.2014 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-09-27 14:21:54
Aktualizowany: 2012-09-28 12:35:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5614
112/146/190/, ID=28793
drukuj