PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowa na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - etap II" w ramach Działania I.3 PORPW podpisana.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 września 2012 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - etap II”, realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Wartość projektu: 30 000 000,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 30 000 000,00 PLN

Dofinansowanie ogółem: 27 000 000,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 25 500 000,00 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 500 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2012 - 30.06.2014

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-09-21 16:19:15
Aktualizowany: 2012-09-21 16:19:55 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5400
112/146/190/, ID=28731
drukuj