PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat w sprawie zmodyfikowania listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza zmodyfikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

Lista wniosków uwzględnia wyniki weryfikacji środków odwoławczych wniesionych od wyników oceny merytorycznej, które składane były w trybie określonym w § 16 ust. 7 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Wyniki przeprowadzonej oceny, wraz z listą projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia dostępne są na stronie konkursu (link).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-09-19 17:39:16
Aktualizowany: 2012-09-19 17:39:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6489
112/146/229/283/300/, ID=28690
drukuj