PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Od 12 września 2012 r. obowiązuje zaktualizowany dokument "Szczegółowy opis osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013"

Aktualizacja dokumentu wynika z wydanego 28 czerwca 2012 r. przez Komisję Europejską sprostowania nr C(2012)4173 do decyzji Komisji K(2011)9789 zmieniającej decyzję K(2007)4568 w sprawie przyjęcia PO RPW, jak również z zapisów Uchwały nr 22/2012 Komitetu Monitorującego PO RPW z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie realokacji środków finansowych w ramach Programu, a także zakończenia procesu aktualizacji listy projektów indywidualnych PO RPW.

Dokument wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na stronie MRR (link) oraz na stronie PARP (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-09-14 15:14:53
Aktualizowany: 2012-09-14 15:16:36 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5854
112/146/190/, ID=28665
drukuj