PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisana umowa o dofinansowanie ostatniego projektu indywidualnego w I Osi Priorytetowej "Nowoczesna gospodarka" PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ostatniego z projektów ujętych na Liście projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko”, realizowanego przez Powiat Rzeszowski.

Jest to jednocześnie ostatni projekt indywidualny, zgłoszony do listy indykatywnej PO RPW w 2006 roku, przewidywany do udzielenia wsparcia w ramach I Osi priorytetowej „Nowoczesna gospodarka” PO RPW. Z dniem podpisania umowy, wszystkie projekty indywidualne w ramach I Osi priorytetowej PO RPW weszły w fazę realizacji, a proces kontraktowania wsparcia dla tych przedsięwzięć został zakończony.

 

Wartość projektu: 78 000 000,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 74 616 853,35 PLN

Dofinansowanie ogółem: 53 207 038,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 50 251 092,00 PLN

i dofinansowanie z BP: 2 955 946,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. - 31.03.2015 r.

 

Szczegółowe informacje o projekcie (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-31 16:43:58
Aktualizowany: 2012-08-31 16:44:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5112
112/146/190/, ID=28530
drukuj