PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Wyniki oceny wniosków konkursowych do Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończony został proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 31 stycznia 2012 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

Informujemy jednocześnie, że Instytucja Zarządzająca PO RPW, na wniosek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwiększyła wysokość dofinansowania dostępną w konkursie ze środków EFRR z kwoty 171 215 263,01 PLN do 419 249 309,00 PLN. Oznacza to możliwość dofinansowania jeszcze większej liczby projektów zgłoszonych do konkursu i rekomendowanych do wsparcia.

Wyniki przeprowadzonej oceny, wraz z listą projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia dostępne są na stronie konkursu (link).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-01 16:57:56
Aktualizowany: 2012-08-01 16:58:37 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5981
112/146/190/, ID=28247
drukuj