PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 lipca 2012 r. podpisane zostały kolejne dwa Porozumienia w sprawie dofinansowania projektów pn.:"Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej nr S61" na całkowitą wartość 167 558 200 PLN, w tym dofinansowanie 34 211 856 PLN oraz "Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej nr S61" na całkowitą wartość 178 465 400 PLN, w tym dofinansowanie 35 412 272 PLN.

Beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, a dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przekazywane jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Przedmiotem inwestycji jest zrealizowanie 1 etapu budowy obwodnic miejscowości Stawiski o długości ok. 6,5 km oraz miejscowości Szczuczyn o długości ok. 8 km, zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku Łomża – Augustów. W rezultacie powstaną drogi klasy GP o przekroju jednojezdniowym i dwóch pasach ruchu (1x2) z rozszerzeniami w rejonach węzłów do przekroju 2x2.

Planowana droga ekspresowa S61 jest częścią międzynarodowej trasy Via-Baltica (Warszawa-Helsinki). Stanowi ważny element międzynarodowej sieci komunikacyjnej oraz jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w województwie podlaskim. 

Realizacja projektów wpłynie na polepszenie infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz ruchu drogowo-turystycznego i tranzytowego do przejścia granicznego z Litwą.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-07-13 12:56:31
Aktualizowany: 2012-07-13 12:57:24 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5511
112/146/190/, ID=28003
drukuj