PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejna nowa inwestycja drogowa w Województwie Podkarpackim

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 lipca 2012 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie.

Jest to dziewiętnasta umowa podpisana w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

Umowa została podpisana na całkowitą kwotę 49 908 005,70 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 34 935 603,99 PLN.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi obwodowej Mielca stanowiącej docelowo ciąg drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów–Dębica na odcinku nazwanym etapem I od drogi powiatowej nr 1 141R Mielec–Szydłowiec (ul. Wojska Polskiego) do ul. Wolności (Droga wojewódzka Nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk km 6+690). Projekt zostanie zrealizowany do końca 2014 r. Obwodnica stanowić będzie docelowo wschodnie obejście miasta Mielca.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-07-04 15:00:33
Aktualizowany: 2012-07-04 15:01:18 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5536
112/146/190/, ID=27879
drukuj