PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat w sprawie korekty listy wniosków o dofinansowanie spełniających kryteria formalne złożonych w trakcie naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza skorygowane wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. 

Skorygowana lista wniosków spełniających kryteria formalne uwzględnia wyniki weryfikacji środków odwoławczych od wyników oceny formalnej, które składane były w trybie określonym w § 16 ust. 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Skorygowana lista prezentująca wyniki oceny formalnej projektów, w tym wniosków spełniających kryteria formalne wg stanu na dzień 20.06.2012 r. pobierz plik (305kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-20 10:53:10
Aktualizowany: 2012-06-20 10:57:50 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6549
112/146/229/283/300/, ID=27637
drukuj