PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nowa umowa na realizację inwestycji w Biłgoraju w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa ul. Tarnogrodzkiej, ul. T. Kościuszki oraz ul. Zamojskiej znajdujących w ciągu dróg wojewódzkich 835 i 858 w Biłgoraju, o łącznej długości ok. 4,50 km wraz z przebudową trzech skrzyżowań i infrastrukturą towarzyszącą. Umowa została podpisana na kwotę 41 596 066,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 28 253 237,67 zł. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Gmina Miasto Biłgoraj. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2013 r. 

Jest to osiemnasta umowa podpisana w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-01 14:55:22
Aktualizowany: 2012-06-01 14:57:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5476
112/146/190/, ID=27389
drukuj