PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisana umowa na realizację projektu "Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku” realizowanego przez Miasto Białystok w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu wynosi 54 752 663,14 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 43 619 116,91 PLN.

Planowana data zakończenia realizacji projektu to kwiecień 2013 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku na odcinku od ul. Gen. Maczka do ul. Wasilkowskiej, która jest odcinkiem DK nr 65 biegnącym w granicy miasta (dł. ok. 1,5 km). Działania związane z modernizacją ul. Gen. W. Andersa dotyczą dostosowania nawierzchni ulicy do parametrów technicznych dla klasy dróg GP. Obejmować one będą gruntowną przebudowę istniejącej dwujezdniowej ulicy i dostosowanie jej parametrów technicznych do wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach, w szczególności dostosowanie konstrukcji nawierzchni do wskaźnika nośności 115 kN/oś.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-26 17:03:09
Aktualizowany: 2012-04-26 17:03:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5588
112/146/190/, ID=26912
drukuj