PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie spełniających kryteria formalne złożonych w trakcie naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 "Wspieranie innowacji"PO RPW 2007-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ogłasza wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trakcie naboru, prowadzonego do dnia 31 stycznia 2012 r. do schematu wsparcia na wyposażenie i do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w Działaniu I.3 „Wspieranie innowacji PO RPW.

Wyniki oceny formalnej zostały zatwierdzone w dniu przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w trybie § 13 ust. 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Lista prezentująca wyniki oceny formalnej projektów, w tym wniosków spełniających kryteria formalne pobierz plik (305kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-11 15:26:34
Aktualizowany: 2012-04-11 15:28:48 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7506
112/146/229/283/300/, ID=26627
drukuj