PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie I.3 PO RPW - komunikat o liczbie złożonych wniosków konkursowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony do schematu wsparcia na wyposażenie i do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW. 

W terminie przewidzianym ogłoszeniem o konkursie złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 1 119 148 705,54 zł (jeden miliard, sto dziewiętnaście milionów, sto czterdzieści osiem tysięcy, siedemset pięć 54/100). Wnioskowana wysokość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 760 815 054,64 zł (siedemset sześćdziesiąt milionów, osiemset piętnaście tysięcy, pięćdziesiąt cztery 64/100).

Przypominamy, że ocena złożonych wniosków o dofinansowanie odbywa się na zasadach i w terminach określonych w §§ 13, 14  i 15 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-08 15:00:05
Aktualizowany: 2012-02-08 15:47:27 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7800
112/146/229/283/300/, ID=25417
drukuj