PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumentacja do działania I.3 PO RPW - rok 2011

DOKUMENTY PODSTAWOWE

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 pobierz plik (503kB)

Regulamin konkursu pobierz plik (463kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (1 642kB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW pobierz plik (571kB)

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód pobierz plik (389kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pobierz plik (929kB)

Zalecenia do studiów wykonalności pobierz plik (852kB)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wniosek o dofinansowanie projektu pobierz plik (418kB)

Wniosek instrukcja pobierz plik (233kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (411kB)

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-23 13:25:29
Aktualizowany: 2011-11-28 08:02:42 przez Marcin May
Ilość odsłon: 16796
112/146/229/283/486/, ID=24058
drukuj