PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Lista wniosków o dofinansowanie wyłonionych do udzielenia wsparcia - rok 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
jako Instytucja Pośrednicząca
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


działając na podstawie § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza informację o wynikach oceny wraz ze wskazaniem projektów zatwierdzonych do udzielenia wsparcia

w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do poddziałania I.4.4 tworzenie polityki rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Data ogłoszenia konkursu:
20 grudnia 2010 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:
29 kwietnia 2011 r.

Nr i nazwa działania, do którego prowadzono nabór:
Poddziałanie I.4.4 tworzenie polityki rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Nazwa Instytucji Ogłaszającej Konkurs:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca PO RPW)

 

WYNIKI KONKURSU

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania Wnioskodawcy została przeprowadzona procedura ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Komisja Oceniająca na podstawie wyniku oceny merytorycznej, zatwierdzonego przez IZ PO RPW w dniu 12.06.2012 r., uznała wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, co skutkuje zwiększeniem liczby wniosków wyłonionych do wsparcia.

Liczba złożonych wniosków konkursowych:
40

Liczba wniosków spełniających kryteria formalne (podlegających ocenie merytorycznej):
31

Liczba wniosków rekomendowanych do wsparcia:
30

Liczba wniosków wyłonionych do wsparcia:
14

Ogólna wartość wsparcia wyłonionych projektów (w PLN):

15 791 368,99 PLN (w części dotyczącej środków europejskich – EFRR)

 

Zobacz listę projektów rekomendowanych do wsparcia wraz z rekomendowanymi kwotami wsparcia (uporządkowane zgodnie z numerami wniosków o dofinansowanie) pobierz plik [350kB]

Zobacz listę projektów wyłonionych do wsparcia wg stanu na dzień 22 marca 2012 r. pobierz plik [322kB]

Zobacz listę projektów wyłonionych do wsparcia wg stanu na dzień 12 czerwca 2012 r. pobierz plik [323kB]


stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-22 13:15:55
Aktualizowany: 2012-06-12 15:15:07 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7289
112/146/229/304/, ID=23221
drukuj