PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat o liczbie złożonych wniosków konkursowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), w związku z zakończonym w dniu 30 września 2010 roku naborem wniosków o dofinansowanie projektów prowadzonym w trybie konkursowym do Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie złożonych zostało 12 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi 384.416.349,48 PLN, z czego wartość wnioskowanego wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota 194.057.162,92 PLN.

Alokacja ze środków EFRR przewidziana na wsparcie projektów w ramach konkursu wynosi 36.779.734,48 EUR i podlega przeliczeniu według kursu EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc operacji. Wielkość alokacji w PLN według kursu z dnia 29.09.2010 r. (1 EUR=3,9743 PLN) wynosi zatem 146.173.698,74 PLN, a wnioskowane dofinansowanie projektów ze środków EFRR osiągnęło wielkość 132,76% alokacji.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-10-05 09:55:07
Aktualizowany: 2010-10-05 09:55:50 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6421
112/146/229/283/300/, ID=17895
drukuj