PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków konkursowych do Działania I.3 PO RPW - 31.08.2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie Innowacji” PO RPW w schemacie wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych, do dnia 31 sierpnia 2010 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości projektu 27.285.780,00 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16.235.039,10 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 30 września 2010 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 150 % alokacji EFRR, tj. kwoty 219.608.116,61 zł. PARP z trzydniowym wyprzedzeniem poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz o dacie, do której wnioski będą przyjmowane.

Kolejne komunikaty o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków będą publikowane na stronie internetowej PARP.

Informacja o dostępnej alokacji - stan na dzień 31.08.2010 (pobierz plik) (20kB).

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-09-02 15:12:03
Aktualizowany: 2010-09-02 15:43:54 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 7024
112/146/229/283/300/, ID=17467
drukuj