PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Szczegółowa lista kontaktowa w Instytucji Pośredniczącej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

 

Informatorium PARP czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 22 432 89 91
22 432 89 92
22 432 89 93

 

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
(DIN)
Dyrektor: Dariusz Szymańczak
Sekretariat DIN kontakt: 22 432 83 53
Sekcja Dyfuzji Innowacji
Priorytet I Nowoczesna gospodarka
Działanie I.1 Infrastruktura uczelni wyższych kontakt: ing_1.1@parp.gov.pl
Sekcja Projektów Innowacyjnych
Priorytet I Nowoczesna gospodarka
Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej  kontakt: ing_1.3@parp.gov.pl
Działanie I.3 Wspieranie innowacji
Sekcja Projektów Ponadregionalnych
Priorytet I Nowoczesna gospodarka
Działanie I.4 Promocja i współpraca kontakt: ing_1.4@parp.gov.pl

Zespół ds. realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej kontakt: ing_2.1@parp.gov.pl

 

Departament Projektów Infrastrukturalnych
(DPI)
Dyrektor: Maciej Berliński
Zastępca Dyrektora: Zbigniew Wybacz
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Katarzyna Pytel Młodszy Specjalista
Sekretariat DPI 22 432 80 46
Faks
22 432 85 14
22 432 84 03
Katarzyna Józefowicz Koordynator Projektu Samodzielne Stanowisko ds. kontroli i promocji PO RPW 22 432 80 43
Daniel Mucha Główny Specjalista Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych  
Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych
Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego kontakt: pin31@parp.gov.pl
Działanie III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej kontakt: pin32@parp.gov.pl
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Monika Łyk Kierownik Sekcji 22 432 89 41
Konrad Kozioł Starszy Specjalista Projekty z priorytetu III
22 432 83 42
Anna Radzimowska Specjalista 22 432 80 68
Bogumił Szota Starszy Specjalista 22 432 86 46
Sebastian Głąbicki Główny Specjalista 22 432 89 53
Barbara Szmidt Starszy Specjalista 22 432 71 49
Sekcja Projektów Drogowych
Priorytet IV Infrastruktura drogowa
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa kontakt: pin4@parp.gov.pl
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Agata Daab-Mistewicz Kierownik Sekcji 432-89-39
Małgorzata Ścierko Główny Specjalista Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
22 432 71 29
Wojciech Krzyczkowski Główny Specjalista
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
22 432 81 34
Magdalena Wrzyszcz Specjalista Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
22 432 81 35
Magdalena Nieścioruk Specjalista Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
22 432 80 42
Paweł Kieruczenko Młodszy Specjalista Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa 22 432 80 61
Daria Wach Młodszy Specjalista Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa 22 432 89 94
Sekcja Rozwoju Potencjału Turystycznego
Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki  
Działanie V.2. Trasy rowerowe kontakt: trasy.rowerowe@parp.gov.pl
Osoba Stanowisko Zakres telefon
Krzysztof Banach Kierownik Sekcji 22 432 80 47
Monika Feldman Młodszy Specjalista Działanie V.2. Trasy rowerowe 22 432 81 38
Małgorzata Hoffman Młodszy Specjalista
Działanie V.2. Trasy rowerowe 22 432 89 77
Aleksandra Malińska Młodszy Specjalista Działanie V.2. Trasy rowerowe 22 432 71 18

 

Departament Komunikacji Zewnętrznej
(DKZ)
Dyrektor: Monika Dyląg-Sajór
Osoba Zakres telefon
Karol Demski Promocja projektów PO RPW 22 432 71 22

 

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-15 10:50:56
Aktualizowany: 2016-02-04 10:53:08 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 16202
112/146/, ID=1685
drukuj