PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejna podpisana umowa w ramach działania I.1. PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 29 lipca 2010 r. podpisana została umowa z Uniwersytetem w Białymstoku na realizację projektu pn. „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest budowa budynków Instytutu Biologii (w tym Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy) oraz budynków Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym. W wyniku realizacji projektu nowe obiekty dydaktyczne zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt wykorzystujący nowoczesne technologie.

Nowopowstałe budynki Wydziału Matematyki i Informatyki z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym i Instytutu Biologii mają odpowiadać współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na miarę XXI wieku. Współczesna forma architektoniczna budynków zaprojektowana przez architekta prof. Marka Budzyńskiego będzie nawiązywała do naturalnego otoczenia jakim jest sąsiadujący las.

Budynek Instytutu Biologii zostanie wykonany w nowoczesnej technologii, energooszczędny, nie mający negatywnego wpływu na środowisko, spełniający normy ochrony przed hałasem i drganiami. Zgodnie z dokumentacją projektową główne wejście do Instytutu Biologii znajdzie się od strony Placu Syntezy Nauk i podobnie jak w pozostałych sąsiadujących obiektach stanowi ono szklany portal z symbolicznym tekstem.

Na dziedzińcu Biologii zaprojektowano Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy, na które składać się będzie parterowy budynek częściowo przysypany ziemią, doświetlony głównie poprzez przeszklenie dachu. Zielony dach dostępny dla zwiedzających z dziedzińca, stanowi kontynuację wewnętrznej strefy ekspozycyjnej. Przewidziano tam ścieżkę dydaktyczną, tj.:

  • Lapidarium z głazami narzutowymi ze zlodowaceń plejstoceńskich z województwa podlaskiego, wzbogaconego o relikty roślin polodowcowych,
  • Ścieżkę dydaktyczną z cennymi przyrodniczo gatunkami drzew (w tym tzw. żywymi skamieniałościami np. miłorząb japoński, daglezja chińska)

oraz przy pieszych ciągach komunikacyjnych:

  • Ścieżka dydaktyczna „Wędrówka w przestrzeni” – przedstawiającą budowę Układu Słonecznego.
  • Ścieżka dydaktyczna „Wędrówki w czasie” – ukazująca dzieje życia na Ziemi
    w erach: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej.

 

Budynek dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki będzie zlokalizowany między Placem Syntezy Nauk a Placem Słonecznym. Sale wykładowe będą miały szklaną ścianę, przez którą widać zadrzewiony Plac Słoneczny. Planowana infrastruktura pozwoli na budowę nowoczesnej infrastruktury ICT. W budynkach planuje się budowę nowoczesnej sieci komputerowej o wysokiej przepływności. Istotnym elementem realizowanego projektu jest Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, które będzie pełnić rolę bazy obliczeniowej całej uczelni, ośrodka badań naukowych, ośrodka badań rozwojowych i wdrożeniowych. Podstawowe zadanie to gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci komputerów dużej mocy obliczeniowej, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych. W ramach Centrum Obliczeniowego rozwijana będzie dydaktyka poprzez realizację prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz nauczanie na odległość.

Celem projektu jest przygotowanie Uniwersytetu w Białymstoku do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz jego wkład w rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez poprawę jakości zasobów ludzkich, czyli wzrost umiejętności i kwalifikacji aktualnych i przyszłych pracowników i przedsiębiorców. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej Uczelni. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa  wyższego  przyczyni się do poprawy jakości wykształcenia absolwentów, a także do zwiększenia dostępu do edukacji na terenie województwa podlaskiego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2007- 30.06.2015

Wartość całkowita projektu: 129 596 323,12 PLN

Dofinansowanie projektu: 125 249 502,00 PLN

Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych dotychczas umów przekracza 1,708 mld PLN, a dofinansowanie ponad 1,566 mld PLN.

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-07-29 16:21:39
Aktualizowany: 2010-08-05 10:30:42 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5166
112/146/190/, ID=16738
drukuj