PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisanie umowy na projekt "Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego"

W czwartek 27 maja 2010 roku w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisano umowę o dofinansowanie projektu indywidualnego zaakceptowanego do dofinansowania w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW pn. „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego" realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka.

Umowa podpisana została przez Pana Dariusza Szewczyka, Zastępcę Prezesa PARP i  Pana Tadeusz Matejko, Burmistrza Czarnej Białostockiej, działającego przy kontrasygnacie Pani  Bogusławy Marii Wojtulewicz, Skarbnika Gminy.

 

Wartość projektu: 15 087 219,26 zł

Koszty kwalifikowalne: 12 909 127,29 zł

Dofinansowanie ogółem: 11 580 778,09 zł

w tym dofinansowanie z EFRR: 10 935 321,72 zł

i dofinansowanie z BP: 645 456,37 zł

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-27 10:14:59
Aktualizowany: 2010-08-05 10:30:30 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5446
112/146/190/, ID=15765
drukuj