PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Kolejne trzy umowy podpisane

W dniu 16 kwietnia 2010 roku podpisano kolejne trzy umowy w ramach PO RPW: z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Gminą Miasto Elbląg.

Umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie - "Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie"

Przedmiotem Projektu jest budowa i wyposażenie Laboratorium Budownictwa wchodzącego w skład nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI). W budynku znajdować się będzie 6 specjalistycznych pracowni naukowo - badawczych. Inwestycja swoim zakresem obejmuje również zagospodarowanie terenu otaczającego budynek. Na wyposażenie Laboratorium budownictwa składać się będzie: sprzęt komputerowy, meble oraz sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie naukowo-badawcze następujących pracowni: fizyki i budowli, materiałów i nawierzchni drogowych, mechaniki gruntów, geodezji, materiałów budowlanych, geologii. Całkowita szacunkowa wartość projektu 16 116 825,20

- Dofinansowanie 14 505 142,68.

 

Umowa podpisana z Uniwersytetem w Białymstoku.

Ze strony Uniwersytetu w Białymstoku umowę podpisał Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego dr hab. Anatol Kojło, ze strony PARP - Prezes D. Szewczyk.

Tytuł projektu: "Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku".

Całkowity koszt projektu: 13 885 400,00 PLN
Dofinansowanie: 12 496 859,99 PLN
W tym EFRR: 11 802 589,99 PLN
Budżet państwa: 694 270,00 PLN

Celem planowanej inwestycji jest unowocześnienie oraz zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt ma na celu utworzenie infrastruktury laboratoryjnej Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno składającego się z trzech pracowni:

1) Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej,
2) Pracowni Nanotechnologii i Chemii Materiałowej,
3) Pracowni Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów,
oraz jednego laboratorium o charakterze ogólnym, stanowiącego uzupełnienie wymienionych pracowni.

W ramach projektu zostaną wykonane drobne prace adaptacyjne pozyskanych na potrzeby Centrum pomieszczeń oraz zostanie zakupiony sprzęt i aparatura naukowo-badawcza oraz laboratoryjna.

W laboratoriach powstałych w wyniku realizacji projektu, badania naukowe będą dotyczyły takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmacja, ochrona zdrowia, kosmetologia, żywienie człowieka, ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo i leśnictwo, materiałoznawstwo i budownictwo.

 

Umowa z Gminą Miasto Elbląg. Tytuł projektu: "Wyposażenie laboratoriów Centrum logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw"

Beneficjent: Gmina Miasto Elbląg, umowę podpisał Prezydent Miasta Henryk Słonina przy kontrasygnacie skarbnika Pana Zbigniewa Patery.
Wartość projektu: 12 005 410,00 PLN
Dofinansowanie: 10 804 869,00 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby nowo powstających trzech Centrów badawczo-naukowych (laboratoriów), które rozpoczną działalność w budynku Centrum Logistycznego, a mianowicie:

- Centrum Technologii Drewna
- Centrum Jakości Środowiska
- Centrum Informatyki Stosowanej.

Głównym zadaniem specjalistycznie wyposażonych laboratoriów będzie przybliżenie wyników badań naukowych do praktyki społecznej i gospodarczej. Laboratoria działać będą zarówno na rzecz Miasta i regionu, wspierając zarówno centrum Logistyczne, jak i firm z nimi współpracujących.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-16 14:35:08
Aktualizowany: 2010-08-05 10:30:27 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5259
112/146/190/, ID=15385
drukuj