PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat o podpisaniu kolejnej umowy w ramach działania IV.1 PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 r. Jest to piąta podpisana umowa w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa ok. 36 km drogi wojewódzkiej nr 765 łączącej miasto Chmielnik z miastem Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Kurozwęki o długości ok. 4 km. Droga wojewódzka Nr 765 stanowi przedłużenie drogi krajowej Nr 78 łączącej granicę państwa w Chałupkach z województwem świętokrzyskim. Realizacja inwestycji poprawi warunki ruchu na odcinku od miejscowości Chmielnik do miejscowości Staszów, a tym samym przyczyni się do podniesienia znaczenia ciągu dróg Nr 78 i 765 dla ruchu tranzytowego wschód-zachód.

Za realizację projektu odpowiedzialne jest Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Umowa została podpisana na kwotę 124 649 543,00 zł, w tym dofinansowanie z funduszy strukturalnych 39 766 734,00 zł.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowane w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-28 13:31:00
Aktualizowany: 2010-08-05 10:30:24 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5504
112/146/190/, ID=15380
drukuj