PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat o podpisaniu umowy w ramach działania IV.1 PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2012 r. Jest to czwarta podpisana umowa w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ok. 4 km drogi łączącej miasto Lublin z projektowaną obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Realizacja inwestycji wpłynie na usprawnienie połączenia Lublina z resztą kraju poprzez połączenie dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (Warszawa, Zamość) z drogą krajową Nr 82, jak również stanowić będzie drogę dojazdową do przyszłego Portu Lotniczego w Świdniku. W rezultacie wybudowane drogi dojazdowe wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócą czas przejazdu do granicy państwa. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Miasto Lublin. Umowa została podpisana na kwotę 180 808 014,31 zł, w tym dofinansowanie z funduszy strukturalnych 45 658 102,00 zł.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-28 13:24:42
Aktualizowany: 2010-08-05 10:30:23 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5500
112/146/190/, ID=15379
drukuj