PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór wniosków w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW zakończony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 30.09.2009 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Według stanu na dzień zamknięcia (30.09.2009 r.), w trakcie naboru złożonych zostało łącznie 37 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną sumę wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 158.418014,79 EUR. W tej liczbie, 7 projektów (wnioskowana kwota wsparcia z EFRR to 11.183.481,03 EUR) zgłoszonych zostało do dofinansowania zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Kwota zakontraktowanych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów zatwierdzonych do dofinansowania wyniosła ogółem 92.024.415,47 EUR, z  czego:

  • 383.537.018,33 PLN (85.401.251,02 EUR) zakontraktowane zostało po kursie EBC 1 EUR = 4,4910 PLN z dnia 29.06.2009 r.
  • 28.065.026,3 PLN (6.718.139,15 EUR) zakontraktowane zostało po kursie EBC 1 EUR = 4,1775 PLN z dnia 30.07.2009 r.

W powyższej kwocie środków EFRR suma przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych wynosi: 3.383.863,87 EUR (15.213.851,96 PLN zakontraktowane po kursie EBC 1 EUR = 4,4910 PLN z dnia 29.06.2009 r.).

PARP informuje jednocześnie, że oprócz projektów zakontraktowanych, łącznie 8 przedsięwzięć zostało rekomendowanych i zatwierdzonych do udzielenia wsparcia spośród projektów złożonych w trakcie naboru do dnia 31.07.2009 r. Łączna zatwierdzona kwota wsparcia z EFRR dla tych projektów wynosi 112.348.154,21 PLN (26.663.855,28 EUR po kursie EBC 1 EUR = 4,2135 z dnia 29.09.2009 r.) i dotyczy wyłącznie projektów zgłoszonych w schemacie wsparcia na wyposażenie.

W trakcie oceny pozostaje 6 wniosków o dofinansowanie złożonych w trakcie naboru w okresie od dnia 01.08.2009 r. do dnia 30.09.2009 r., w tym 3 projekty zgłoszone zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia z EFRR dla tych przedsięwzięć wynosi 65.985.064,31 PLN (15.660.392,62 EUR po kursie EBC 1 EUR = 4,2135 z dnia 29.09.2009 r.), z czego wsparcie wnioskowane dla przedsięwzięć zgodnych ze schematem na przygotowanie terenów inwestycyjnych wynosi 20.253.400,10 PLN (4.870.867,47 EUR po kursie EBC 1 EUR = 4,2135 z dnia 29.09.2009 r.).

Informujemy jednocześnie, że alokacja EFRR pozostała do zakontraktowania na projekty zgłoszone w ramach naboru w trybie konkursowym wynosi 19.971.935,53 EUR (84.151.750,36 PLN po kursie EBC 1 EUR = 4,2135 z dnia 29.09.2009 r.).

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-01 15:52:50
Aktualizowany: 2010-08-05 11:03:10 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6420
112/146/229/283/300/, ID=11884
drukuj