PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  21
<  1 | 2 | 3 

Komunikat o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków do Działania I.3 PO RPW - 18.03.2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania I.3 PO RPW do dnia 18 marca 2009 r. wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  169.720.589,97 zł.

Informujemy, iż nabór wniosków trwa do dnia 30 września 2009 r., jednakże zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu nabór wniosków do Działania może zostać wstrzymany po osiągnięciu poziomu 150 % alokacji tj. kwoty 788.902.296,45 zł. PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane.

Kolejne komunikaty o kwocie i liczbie otrzymanych wniosków będą publikowane na stronie internetowej PARP.

Informacja o dostępnej alokacji - stan na dzień 18.03.2009 (pobierz plik)

stopka PORPW

112/146/229/283/300/, ID=8419
<  1 | 2 | 3 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj