PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  21
<  1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2009-09-14 15:54:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończony został proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 30.06.2009 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

112/146/229/283/300/, ID=11475
utworzony: 2009-09-07 11:31:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie, prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, według stanu na dzień 31.08.2009 r. kwota zakontraktowanych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła ogółem 92.024.415,47 EUR, z czego:

- 383.537.018,33 PLN zakontraktowane zostało po kursie EBC 1 EUR = 4,4910 PLN z dnia 29.06.2009 r.

- 28.065.026,3 PLN zakontraktowane zostało po kursie EBC 1 EUR = 4,1775 PLN z dnia 30.07.2009 r.

112/146/229/283/300/, ID=11331
utworzony: 2009-08-03 15:41:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie, prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, według stanu na dzień 31.07.2009 r. kwota zakontraktowanych środków wyniosła ogółem 85.306.276,32 EUR (383.537.018,33 PLN po kursie EBC 1 EUR = 4,4960 PLN z dnia 29.06.2009 r.), w tym kwota przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych wynosi: 3.383.863,87 EUR (15.213.851,96 PLN).

 

112/146/229/283/300/, ID=10592
utworzony: 2009-07-20 16:06:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16.07.2009 r. Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zatwierdziła wyniki ponownej oceny wniosków o dofinansowanie. Ocena prowadzona była na skutek protestów od negatywnych wyników oceny, złożonych w trybie § 17 ust. 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. Po zakończeniu postępowania, PARP prezentuje zatwierdzoną przez IZ PO RPW korektę ogłoszenia o wynikach oceny zawierającą Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania I.3 - wnioski złożone w terminie do dnia 31.03.2009 r.

112/146/229/283/300/, ID=10216
utworzony: 2009-07-06 09:21:52
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie, prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, według stanu na dzień 30.06.2009 r. kwota zakontraktowanych środków wyniosła ogółem 85.306.276,32 EUR (383.110.486,98 PLN po kursie EBC 1 EUR = 4,4910 PLN z dnia 28.05.2009 r.), w tym kwota przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych wynosi: 3.383.863,87 EUR (15.196.932,63 PLN).
112/146/229/283/300/, ID=10014
utworzony: 2009-06-22 13:51:56
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16.06.2009 r. Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zatwierdziła korektę ogłoszenia o wynikach oceny zawierającą Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania I.3 - wnioski złożone w terminie do dnia 31.03.2009 r.
112/146/229/283/300/, ID=9861
utworzony: 2009-05-04 16:13:11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania I.3 PO RPW do dnia 30 kwietnia 2009 r. wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  670.735.653,08 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków EFRR wynosi 547.809.871,99 zł.

112/146/229/283/300/, ID=9137
utworzony: 2009-04-29 08:50:25
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania I.3 PO RPW do dnia 28 kwietnia 2009 r. wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 597.441.212,79 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków EFRR wynosi 489.091.318,23 zł.
112/146/229/283/300/, ID=9096
utworzony: 2009-04-01 15:56:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania I.3 PO RPW do dnia 31 marca 2009 r. wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 571.955.279,61 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków EFRR wynosi 466.940.778,04 zł.

112/146/229/283/300/, ID=8644
utworzony: 2009-03-30 16:43:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania I.3 PO RPW do dnia 30 marca 2009 r. wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  235.243.880,54 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków EFRR wynosi 185.693.554,27 zł.

112/146/229/283/300/, ID=8590
<  1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj