PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Wykaz spotkań informacyjnych i szkoleń organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2009 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Termin spotkania

Nazwa spotkania/zakres, materiały do pobrania

12.10.2009 r. - Olsztyn

19.10.2009 r. - Lublin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach osi priorytetowej III. dla Beneficjentów działania III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego oraz osi IV. Infrastruktura transportowa działanie IV.1 Infrastruktura drogowa dwa spotkania informacyjne.
Tematyka spotkań będzie dotyczyć m. in.

  • Omówienia formularza wniosku o dofinansowanie dla ,,małego” i ,,dużego” projektu w kontekście najczęściej popełnianych błędów;
  • Omówienia formularza wniosku o płatność w kontekście najczęściej popełnianych błędów;
  • Omówienie Wytycznych MRR dot. kwalifikowalności wydatków.
Głównym założeniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przeprowadzenie spotkań uwzględniających jak najwięcej elementów praktycznych w celu odpowiedzi na pytania Beneficjentów w ramach w/w działań.
Prezentacje do pobrania:
  • Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 (pobierz plik)
  • Wniosek o płatność (pobierz plik)
  • Wniosek o dofinansowanie PO RPW (pobierz plik)

5.03.2009 r.

Dnia 5 marca 2009 r. odbyło się spotkanie informacyjne z beneficjentami Działania I.3 PO RPW w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83

Tematyka spotkania związana była z  możliwościami, zasadami i warunkami ubiegania się o udzielenie wsparcia na realizację projektów ze środków Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W trakcie spotkania była również możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie w ramach tego Działania.

12.02.2009 r.

12 lutego odbyło się spotkanie z beneficjentami działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Tematem tego spotkania były kwestie związane z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz przygotowanie Beneficjentów do podpisywania pre-umów oraz złożenia wniosków

Materiały do pobrania:

  • Prezentacja - Pomoc finansowa na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej (pobierz plik)
  • Prezentacja - Umowa o przygotowanie projektu pre-umowa (pobierz plik)
  • Prezentacja - Wniosek o dofinansowanie PO RPW działanie III.2 (pobierz plik)
74/151/278/, ID=7348
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-12 12:22:00
Aktualizowany: 2010-08-06 10:05:54
Ilość odsłon: 13200
drukuj