PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Województwo podlaskie

W województwie podlaskim w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej umieszczono 10 projektów, w tym 2 projekty rezerwowe.
Orientacyjny całkowity koszt projektów z listy podstawowej proponowanych do realizacji wynosi ok. 726,21 mln złotych, w tym maksymalna wartość dofinansowania wynosi ok. 410,19 mln złotych.
Wybudowane ciągi dróg krajowych i wojewódzkich przyczynią się do sprawnego i bezpiecznego połączenia regionu z międzynarodowym, krajowym i regionalnym systemem transportowym. Budowa obwodnic oraz modernizacja wybranych odcinków wyeliminuje „wąskie gardła”, wyprowadzi ruch z centrum miast oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Realizacja zadań ukierunkowanych na rozszerzenie dostępności komunikacyjnej przyczyni się do rozwijania konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości.

Opis projektów:
 

Obwodnica m. Bargłów Kościelny

Obwodnica m. Szczuczyn

Przedłużenie ul. Piastowskiej w Białymstoku

Przebudowa ul. Kleeberga w Białymstoku

Przebudowa ul. Andersa w Białymstoku

Przedłużenie ul. Andersa w Białymstoku

Przebudowa ul. Maczka w Białymstoku

stopka PORPW

112/146/232/, ID=6102
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 09:58:14
Aktualizowany: 2011-04-19 10:47:28
Ilość odsłon: 20232
drukuj