PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Województwo świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej umieszczono 5 projektów podstawowych oraz 2 projekty rezerwowe.

Orientacyjny całkowity koszt projektów podstawowych przewidzianych do realizacji wynosi ok. 1 286,62 mln złotych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi ok. 605,04 mln złotych.

W wyniku realizacji projektów w województwie świętokrzyskim zmodernizowanych zostanie ok. 65 km dróg, powstanie również ok. 45 km dróg nowych (w tym obwodnice miast).

Inwestycje realizowane w ramach Działania IV.1. w województwie świętokrzyskim przyczynią się do poprawy powiązań transportowych kraju poprzez likwidację „wąskich gardeł” w istniejących ciągach komunikacyjnych, a także poprzez stworzenie alternatywnych szlaków dla ruchu tranzytowego, zarówno na kierunku wschód-zachód, jak i północ-południe. Budowa obwodnic oraz modernizacja wybranych odcinków dróg wojewódzkich wyprowadzi ruch z centrum miast oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Realizacja zadań ukierunkowanych na rozszerzenie dostępności komunikacyjnej przyczyni się do rozwijania konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości.


Opis projektów:


Droga Chmielnik-Staszów

Obwodnica Jędrzejowa

Obwodnica Końskich

Most na Wiśle w Połańcu

stopka PORPW

112/146/232/, ID=6101
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 09:43:14
Aktualizowany: 2011-08-03 15:17:26
Ilość odsłon: 20540
drukuj