PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Województwo podkarpackie

W województwie podkarpackim w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej umieszczone zostały 4 projekty podstawowe oraz 1 projekt rezerwowy.

Orientacyjny całkowity koszt projektów z listy podstawowej proponowanych do realizacji w ramach PO RPW wynosi ok. 832,44 mln złotych, w tym wartość dofinansowania wynosi ok. 444,09 mln złotych.

W wyniku realizacji projektów na terenie województwa podkarpackiego przewiduje się usprawnienie ciągów komunikacyjnych ważnych zarówno dla obszaru Polski wschodniej jak i całego kraju. Wybudowane ciągi dróg krajowych i wojewódzkich przyczynią się do sprawnego i bezpiecznego połączenia regionu z międzynarodowym, krajowym i regionalnym systemem transportowym. Budowa obwodnic oraz modernizacja wybranych odcinków wyeliminuje „wąskie gardła”, wyprowadzi ruch z centrum miast oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Realizacja zadań ukierunkowanych na rozszerzenie dostępności komunikacyjnej przyczyni się do rozwijania konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości.

Łączna długość dróg, w tym obwodnic, wybudowanych i zmodernizowanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wyniesie ok. 42 km.Opis projektów:
 

Obwodnica Jarosławia

Obwodnica Przemyśla

Droga nr 871 – Tarnobrzeg

Droga nr 875 Mielec-Kolbuszowa

stopka PORPW

112/146/232/, ID=6103
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 10:07:40
Aktualizowany: 2011-04-29 12:20:16
Ilość odsłon: 21580
drukuj